Història

UN PATRIMONI EN RISC

 

El Molí de Dalt és una construcció que data de principis del segle XVIII i que va deixar de funcionar l’any 1963. A partir de 1965 la casa va romandre semi-abandonada tot patint un progressiu deteriorament degut a la falta de manteniment. Aquesta situació es va perllongar fins al 1988 quan va canviar de propietaris.

LA REHABILITACIÓ

 

A partir de 1988 i fins a finals dels 90, es van realitzar una sèrie de reformes per rehabilitar la casa, conservant la singularitat dels seus espais i preservant la part del molí fariner i el forn de pa, com a testimonis privilegiats d’un passat recent.

LA RESTAURACIÓ INTERIOR

 

A causa del desús i de la falta de manteniment, la maquinària de el molí fariner es va anar deteriorant. Paral·lelament al procés de rehabilitació exterior, es va restaurar la maquinaria interior i es va museïtzar l’espai.

MEMÒRIA D’UN OFICI PERDUT

 

Des de l’aparició dels combustibles fòssils, l’energia hidràulica com a font de tracció va caure en desús, progressivament tots els molins fariners situats a les ribes dels rius del Pirineu van anar abandonant la seva activitat. El Molí de Dalt és un testimoni que ens transporta a un ofici i a una forma de vida ja perduda.